Luuleruum: Ülle Lichtfeldti esimese juubeli puhul!
Ellen Niit „Hingede hääl”

Põimiku Ellen Niidu luulest esitab Ülle Lichtfeldt (fotol).

Luulekava koostas Inna Grünfeldt.
Muusikaline kujundaja ja helirežissöör Külliki Valdma.

Raadioteater 2014

5. augustil kell 23 Vikerraadios
 

Luuleruumi arhiiv