Luuleruum: Taavi Eelmaa - 50:
Heiti Talviku luulet

Heiti Talviku tekste kogumikest “Palavik” ja “Kohtupäev” loeb juunikuu juubilar Taavi Eelmaa.

Muusikaline kujundaja Virve Pulver.
Toimetaja Maris Johannes.
Helisalvestatud 2004. aastal. 

16. juunil kell 23 Vikerraadios
 

Luuleruumi arhiiv