Keelekõrva arhiiv


Eelmine  Lehekülg 2/2

Luuleliselt…

Saade on luuleline, subjektiivne, aastat kokku võttev.

Luuletajaga luulest. Kalju Kruusa. Lisapalad: kartul, Solaris

Räägime kirjanikuga tema keeltundumustest ja otsingutest. Kalju Kruusa autorikava “Seicme maa ja mere taga” esietendub Vikerraadio “Luuleruumis” 28. oktoobril.  .

Meil on kurikuulus vabaajakeskus, millel nimeks “Solaris”. Kuidas seda nime hääldada, kuhu panna rõhk? Kommenteerib ERRi keelenõusataja Einar Kraut.

Peatükk Asta Õimu “Kujundkeele aabitsast”: kartul.

Toimetab Maris Johannes

Mis keeles nad kõnelesid ja mis meil sellega asja.

Eesti Keele Instituudi vanemteaduri, tõlkija ja keeleteadlase Kristiina Rossi ettekanne Eesti Päevalehe seminaril “Hõbevalge” taasilmumise puhul septembris 2008.

Moskva. Identiteet ja keel

Lydia Otarova on elanud ja töötanud Moskvas peaaegu 30 aastat. Ta on Eesti saatkonna tõlk ja raamatukoguhoidja. Kuulub põlvkonda, kes jumaldab kunsti ja kultuuri, olgu õues stagnaaeg või glamuurikümnend.

Asta Õimu kujundkeele aabits. V peatükk. Fraseologismide muutumisest: kujundi vaba kasutamine, fraseologismi. koostisosade varieerumine, täistähenduseta sõnadest koosnevad väljendid.

Toimetab Maris Johannes

Põhivärvi nimed. Urmas Sutrop ja Mari Uusküla.

Värvinimede uurimisest maailmas ja Eestis räägime Eesti Keele Instituudi teaduritega.
Kujundkeele aabits. Asta Õim.

Toimetab Maris Johannes

Rahvuskeelest ja keelenormist

Martin Ehala ettekanne Eesti Rahvusringhäälingu keelepäeval. Keelenorm ja selle kujunemine. Repliigid Arvi Tavastilt, Peeter Pällilt. Toimetaja Maris Johannes

Regionaal- ja vähemuskeeled Eesti kontekstis

Eesti ei ole ratifitseerinud Euroopa Nõukogu regionaal - ja vähemuskeelte hartat. Mida see harta endast kujutab ja miks me pelgame vähemuskeeli? Milline on vene keele positsioon regionaalkeelena Eestis? Mida arvata võru keelest? On see keel, murre või eesti keele erikuju?  Arutavad Tõnu Tender haridusministeeriumist ja Andres Heinapuu Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liidust, lühikommentaar riigikogu liikmelt Mart Nutilt. Toimetaja Maris Johannes

Seirati eesti keele arendamise strateegiat 2004-2010

Aruanne avalikkusele. Eesti Keelenõukogu esinaine Birute Klaas kommenteerib, mis aastatel 2007-2008 on ellu viidud, mis tegemata. Seiret hindab Soome Kodumaa Keelte Uurimiskeskuse juhataja professor Pirkko Nuolijärvi. Küsib Maris Johannes

Tehnoloogia ja keel

Stuudis Valli Voor ja Hurmi Jürjens. Toimetab Maris Johannes

Terminoloogiatööst ja keeleuuendusest

Mõtteid ja tähelepanekuid terminoloogianõupidamiselt: Jüri Valge, Ingrid Sibul, Leo Võhandu. Intervjuu keeleteadlase Arvi Tavastiga. Otsime vastust küsimusele - kes peaks tegelema terminiloomega?
Keeleuuneduse ajaloost. Tsitaate Johannes Aavikult esitavad näitlejad lavastusest “Keeleuuenduse lõpmatu kurv”.
Saate paneb kokku Maris Johannes

Väike-Maarja keelepäeval

Reportaaž tamme istutamisest Väike-Maarja keeletammikusse 30.aprillil 2009. Katkendeid Krista Kerge, Jaan Kaplinski ja Ilse Lehiste konverentsisõnavõtust. Intervjuud asjaosalistega.

Asta Õimu “Kujundkeele aabits” 7.peatükk: fraseologismide tähenduse muutustest.

Toimetaja Maris Johannes

Värvide nimetamisest soome-ugri ja slaavi keeltes

Mis on põhivärvinimed ja kuidas neid uuritakse. Stuudios keeleteadalsed Urmas Sutrop ja Mari Uusküla.

Kujundkeele aabits. II.peatükk. Asta Õim

Toimetab Maris Johannes

Saade eetris Klassikaraadios kl 14:05 ja Vikerraadios 21.03.2009 - 17:05

Wiedemanni keeleauhinna laureaat Ilse Lehiste

Ilse Lehiste on rahvusvaheliselt tunnustatud lingvist, kelle uurimisteemaks foneetika ja fonoloogia. Tal on Hamburgi ülikoolist filoloogiadoktori kraad ja Michigani ülikoolis kaitstud doktoriväitekiri lingvistika alal. Ta on Essexi, Lundi, Ohio ja Tartu ülikooli audoktor.
Ilse Lehiste koostööst Eesti teadlastega jutustab professor Jaan Ross, kommenteerivad Tartu Ülikooli doktorandid Pärtel Lippus ja Tuuli Tuisk ning professor Karl Pajusalu.
Toimetaja Maris Johannes

Intervjuu Ilse Lehistega litereeritud kujul ilmunud ajalehes Sirp 8.05. 2009 “Elavaid keeli õpitakse ühiskonnas”


Eelmine  Lehekülg 2/2