Keelekõrv: Keeletoimetaja 80

29.novembril 1929 saatis Akadeemiline Emakeele Selts kõikidele Eesti ajalehtedele üleskutse “et nad ajalehekeele ühtlustamiseks korraldaksid keelelist eelkorrektuuri”.  Sai alguse uus elukutse: keeletoimetaja. Milline on keeletoimetaja roll tänases ajakirjanduspildis?
Oma tähelepanekuid jagab ajalehe “Sirp” keeletoimetaja Aili Küntsler.
Raadio keelenõustaja Einar Kraudi lühikommentaar
Asta Õimu kujundkeele aabits.

Toimetab Maris Johannes

28.novembril 2009 kl 14.05 Klassikaraadios ja 17.05 Vikerraadios
Aili Künstler, Einar Kraut, Asta Õim

 

Keelekõrva arhiiv