Keelekõrv: Kas võõrkeel on võõras keel?

Mis materjalist on mõistmine? Keel ja tõlge elus ja kirjanduses
I saade. Jan Kaus
II saade. Doris Kareva
III saade. Nii nagu Tammsaare Maurus käis eesti asja ajamas saksa seltsis vene keeles (või oli see vene seltsis saksa keeles?), nii teeme meiegi. Räägime eesti asjast eestivenelastega eesti ja vene keeles. Lisaks uurime ungarlase, sakslase jt välismaakeelsete käest, milline on nende keeleline eneskindlus oma kodumaal.
Toimetab Maris Johannes.

Jan Kaus

Doris Kareva

Eestivenelased saavad kodakondsuse. Ungari, rootsi ja india luuletajad Täiskuu luulefestivali

 

Keelekõrva arhiiv