Uudised: Uus kuuldemängutekstide võistlus!

89-aastaseks saanud Raadioteater kuulutas välja uue kuuldemängutekstide võistluse, et avardada kuuldemängude temaatikat ja leida lisaks kogenud kirjutajatele ka uusi, andekaid ja raadiodramaturgia eripära tajuvaid autoreid.
Raadioteatri põhieesmärgiks on nüüdisaegse audioesteetikaga teoste loomine ERR-i raadioprogrammidele, eesti näitlejate häälte salvestamine ning algupärase dramaturgia arendamine ja tutvustamine nii kodu- kui ka välismaal.

Võistlustingimused:
• Ootame 5-osalisi lühivorme (ühe osa teksti eeldatav pikkus kuni 4000 tähemärki koos tühikutega) ja ka pikemaid tekste (eeldatav pikkus kuni 25 000 tähemärki koos tühikutega).
• Võistlustööde žanri, temaatika, adressaadi osas piirangud puuduvad.
• Võistlustööd palume esitada kolmes eksemplaris paberil või elektroonilisel infokandjal. Tekstid varustada märgusõnaga, lisada kinnine ümbrik autori nime ja kontaktandmetega.
• Võistlustöö ei tohi olla varem avaldatud ega lavastatud. Tekste ei tagastata ega retsenseerita.
• Varalised autoriõigused võidutööde kasutamiseks jäävad ERR-ile.
Palume kuuldemängutekstid saata või tuua hiljemalt 1. septembriks 2017 aadressil: 
ERR Raadioteater, Kreutzwaldi 14, Tallinn 10124.

Võistlustöid hindab kolmeliikmeline žürii ja võitjad kuulutatakse välja hiljemalt käesoleva aasta novembris.
Kuuldemänguvõistlust toetab Eesti Kultuurkapital.