Luuleruum: Karl Ristikivi “Klaassilmadega Kristus”

Ivo Uukkivi on lõpetanud lavakunstikateedri 15. lennu 1992. aastal. Selle lennu tudengid lugesid 1991. aastal raadios Karl Ristikivi novelle – küllap Ristikivi proosas peitub allhoovusena alati ka luulet, kõik on ju üks ja seesama Arkaadia tee…
Üliõpilasele Ivo Uukkivile langes tookord osaks üks nõudlikumaid tekste: kunstnikunovell „Klaassilmadega Kristus“. Esmakordselt ilmus see Ristikivi lugu 1940. aastal Tartus, Eesti Üliõpilaste Seltsi „Veljesto“ 20. aastapäeva albumis „Võim ja vaim“.
1980. aastal sai „Klaassilmadega Kristus“ pealkirjaks juba Karl Ristikivi mälestuseks koostatud valikkogule.

Ivo Uukkivi - 50

 

Luuleruumi arhiiv