Keelekõrv: Väike-Maarja keelepäeval

Reportaaž tamme istutamisest Väike-Maarja keeletammikusse 30.aprillil 2009. Katkendeid Krista Kerge, Jaan Kaplinski ja Ilse Lehiste konverentsisõnavõtust. Intervjuud asjaosalistega.

Asta Õimu “Kujundkeele aabits” 7.peatükk: fraseologismide tähenduse muutustest.

Toimetaja Maris Johannes

Laupäeval, 2.mail Klassikaradios kl 14.05 ja Vikerraadios kl 17.05.

 

Keelekõrva arhiiv