Keelekõrv: Terminoloogiatööst ja keeleuuendusest

Mõtteid ja tähelepanekuid terminoloogianõupidamiselt: Jüri Valge, Ingrid Sibul, Leo Võhandu. Intervjuu keeleteadlase Arvi Tavastiga. Otsime vastust küsimusele - kes peaks tegelema terminiloomega?
Keeleuuneduse ajaloost. Tsitaate Johannes Aavikult esitavad näitlejad lavastusest “Keeleuuenduse lõpmatu kurv”.
Saate paneb kokku Maris Johannes

 

Keelekõrva arhiiv