Keelekõrv: Seirati eesti keele arendamise strateegiat 2004-2010

Aruanne avalikkusele. Eesti Keelenõukogu esinaine Birute Klaas kommenteerib, mis aastatel 2007-2008 on ellu viidud, mis tegemata. Seiret hindab Soome Kodumaa Keelte Uurimiskeskuse juhataja professor Pirkko Nuolijärvi. Küsib Maris Johannes

 

Keelekõrva arhiiv