Keelekõrv: Regionaal- ja vähemuskeeled Eesti kontekstis

Eesti ei ole ratifitseerinud Euroopa Nõukogu regionaal - ja vähemuskeelte hartat. Mida see harta endast kujutab ja miks me pelgame vähemuskeeli? Milline on vene keele positsioon regionaalkeelena Eestis? Mida arvata võru keelest? On see keel, murre või eesti keele erikuju?  Arutavad Tõnu Tender haridusministeeriumist ja Andres Heinapuu Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liidust, lühikommentaar riigikogu liikmelt Mart Nutilt. Toimetaja Maris Johannes

Laupäeval, 20.juunil kl 14.05 Klassikaraadios ja kl 17.05 Vikerraadios

 

Keelekõrva arhiiv