Keelekõrv: Rahvuskeelest ja keelenormist

Martin Ehala ettekanne Eesti Rahvusringhäälingu keelepäeval. Keelenorm ja selle kujunemine. Repliigid Arvi Tavastilt, Peeter Pällilt. Toimetaja Maris Johannes

Klassikaraadios laupäeval, 25.aprillil kl 14.05 ja Vikerraadios kl 17.05

 

Keelekõrva arhiiv