Keelekõrv: Moskva. Identiteet ja keel

Lydia Otarova on elanud ja töötanud Moskvas peaaegu 30 aastat. Ta on Eesti saatkonna tõlk ja raamatukoguhoidja. Kuulub põlvkonda, kes jumaldab kunsti ja kultuuri, olgu õues stagnaaeg või glamuurikümnend.

Asta Õimu kujundkeele aabits. V peatükk. Fraseologismide muutumisest: kujundi vaba kasutamine, fraseologismi. koostisosade varieerumine, täistähenduseta sõnadest koosnevad väljendid.

Toimetab Maris Johannes

Laupäeval, 18.aprillil kl 14.05 Klassikaraadios ja kl 17.05 Vikerraadios

 

Keelekõrva arhiiv