Keelekõrv: Mis keeles nad kõnelesid ja mis meil sellega asja.

Lennart Meri "Hõbevalge" uusväljaanne ilmus 2008.aasta septembris.

Saade Lennart Mere 80.sünniaastapäeva puhul.
Eesti Keele Instituudi vanemteaduri, tõlkija ja keeleteadlase Kristiina Rossi ettekanne Eesti Päevalehe seminaril “Hõbevalge” taasilmumise puhul septembris 2008.
Asta Õim. Kujundkeele aabits III peatükk.  Fraseologismide hinnangulisusest ja stiilist (fraseologismid tekstis ja kõnes).
Toimatab Maris Johannes

28. märtsil 2009

 

Keelekõrva arhiiv