Keelekõrv: Lastekeelest, selle uurimisest

Tallinna ülikooli õppejõud Reili Argus räägib oma uurimistööde põhjal laste sõnavarast, kuidas hoidjakeel mõjutab lapse keelt jpm Küsib Maris Johannes

Laupäeval, 12.detsembril 2009 kl.14.05 Klassikaraadios ja kl.17.05 Vikerraadios
 

Keelekõrva arhiiv