Keelekõrv: Kujundkeele aabits. Asta Õim

Emakeelepäeval, 14.märtsil alustame “Keelekõrvas” uut rubriiki pealkirjaga “Kujundkeele aabits”, kus keeleteadlane Asta Õim räägib metafooridest ja fraseologismidest ning kuidas see keelevara on kujunenud, muutunud, tähendusnihkesse sattunud. 

 

Keelekõrva arhiiv