Keelekõrv: Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu trükilugu

Eesti Keele Instituudi sõnaraamatute osakonna juhataja Margit Langemets meenutab sõnaraamatu saamislugu. Koostamisest viimase vihiku ilmumiseni on kulunud peaaegu 50 aastat.  Seletava sõnaraamatu maht on 150 tuhat sõna, ilmunud on kuueköiteline uustrükk, tulekul on Interneti sõnaraamat ja ettevalmistamisel üheköiteline väljaanne seletavast sõnaraamatust. Toimetaja Maris Johannes

19.septembril kl.14.05 Klassikaraadios ja kl 17.05 Vikerraadios
Margit Langemets

 

Keelekõrva arhiiv