Keelekõrv: Jaan Kaplinski. Eesti keel ja indoeuroopa keeled

Mis on eesti keelel ühist traviidi, baski või korea keelega? 
Jaan Kaplinski räägib tühjast-tähjast, pudist-padist, nugadest-kahvlitest. Mimeetilised, ideofoonilised väljendid mõisteloomes.
Soome-ugri keeled indo-euroopa keelte mõjuväljas.

Jaan Kaplinski

 

Keelekõrva arhiiv