Kuuldemänguvõistlus

Raadioteater kuulutas välja uue kuuldemängutekstide võistluse!

Raadioteatri põhieesmärgiks on nüüdisaegse audioesteetikaga teoste loomine ERR-i raadioprogrammidele, eesti näitlejate häälte salvestamine ning algupärase dramaturgia arendamine ja tutvustamine nii kodu- kui ka välismaal.
Selleks, et avardada kuuldemängude temaatikat ja leida lisaks kogenud kirjutajatele ka uusi, andekaid ja raadiodramaturgia eripära tajuvaid autoreid, korraldab Raadioteater kuuldemängutekstide võistluse.
Võistlustingimused:
• Ootame 5-osalisi lühivorme (ühe osa teksti eeldatav pikkus kuni 4000 tähemärki koos tühikutega) ja ka pikemaid tekste (eeldatav pikkus kuni 25 000 tähemärki koos tühikutega).
• Võistlustööde žanri, temaatika, adressaadi osas piirangud puuduvad.
• Võistlustööd palume esitada kolmes eksemplaris paberil või elektroonilisel infokandjal. Tekstid varustada märgusõnaga, lisada kinnine ümbrik autori nime ja kontaktandmetega.
• Võistlustöö ei tohi olla varem avaldatud ega lavastatud. Tekste ei tagastata ega retsenseerita.
• Varalised autoriõigused võidutööde kasutamiseks jäävad ERR-ile.
Palume kuuldemängutekstid saata või tuua hiljemalt 1. septembriks 2017 aadressil: 
ERR Raadioteater, Kreutzwaldi 14, Tallinn 10124.

Võistlustöid hindab kolmeliikmeline žürii ja võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 2017. aasta novembris.
Kuuldemänguvõistlust toetab Eesti Kultuurkapital.